Är du sugen på att börja jobba eller vill du förbereda dig inför kommande tekniska studier på högskola och universitet?
Då är vår ettåriga Gymnasieingenjörsutbildning (TE4) någonting för dig.

Bild: 3d-print, civilingenörsutbildning

Gymnasieingenjören vänder sig både till elever som vill få en utbildning som ger mycket stora möjligheter att få ett jobb direkt efter utbildningen samt de som vill få praktiska och teoretiska kunskaper som gör det lättare att klara av exempelvis en civilingenjörsutbildning.

Bild: byggnadsverk, produktionsteknik

Du som går i trean på Teknikprogrammet, redan har examen från Teknikprogrammet eller har likvärdiga kunskaper som Teknikprogrammet avser att ge, kan söka till Gymnasieingenjörsutbildningen. Utbildning till Gymnasieingenjör måste påbörjas senast det kalenderåret som du fyller 22 år. För behörighet till de nationella profilerna krävs nedanstående godkända kurser:

 • Design och produktutveckling: Design 1 samt Konstruktion 1
 • Informationsteknik: utgång Nätverksteknik; Programmering 1 samt Dator- och nätverksteknik, utgång Mjukvarudesign; Programmering 1 samt Webbutveckling 1
 • Produktionsteknik: Mekatronik 1 samt Produktionskunskap 1
 • Samhällsbyggande: Arkitektur - hus samt Byggnadsverk

Bild: design, produktutveckling
Ja, vi har alla fyra profiler inom Gymnasieingenjörsutbildningen som är:
 • Design och produktutveckling
 • Informationsteknik:
  • utgång Nätverksteknik
  • utgång Mjukvarudesign
 • Produktion och automation
 • Samhällsbyggande
Du läser vidare på den inriktning som du läste på gymnasiet. Vi har 10 platser på varje profil och du konkurrerar med ditt gymnasiebetyg.
Design och produktutveckling:
Cad – specialisering 100 p
Produktionsfilosofi 1 100 p
Industriell design 1 100 p
Mekanik och hållfasthetslära 100 p
Tillämpad Konstruktionsteknik 100 p
Gymnasieingenjören i praktiken 200 p
Teknik specialisering 100 p
Examensarbete 100 p
Totalt 900 p
Informationsteknik, utgång Nätverksteknik:
Datakommunikation och informationssäkerhet 200 p
Informationsteknisk arkitektur 100 p
Nätverks- och kommunikationstjänster 100 p
Nätverksadministration 100 p
Gymnasieingenjören i praktiken 200 p
Tillämpad Programmering 100 p
Examensarbete 100 p
Totalt 900 p
Informationsteknik, utgång Mjukvarudesign:
Mjukvarudesign 100 p
Programmering 2 100 p
Tillämpad programmering 100 p
 Webbutveckling 2 100 p
 Webbserverprogrammering 2 100 p
Gränssnittsdesign 100 p
Gymnasieingengören i praktiken 200 p
Examensarbete 100 p
Totalt 900 p
Produktion och automation:
Cad specialisering 100 p
Produktionsfilosofi 1 100 p
Industriell automationsteknik 100 p
Industriell robotteknik 100 p
Industriell it 100 p
Gymnasieingenjören i praktiken 200 p
Teknik specialisering 100 p
Examensarbete 100 p
Totalt 900 p
Samhällsbyggande:
Byggprocessen 100 p
Rit- och mätningsteknik 100 p
Planering före byggstart 100 p
Byggstyrning 100 p
BIM samordning 100 p
Gymnasieingenjören i praktiken 200 p
Teknik specialisering 100 p
Examensarbete 100 p
Totalt 900 p
Bild: samhällsbygge

Utbildningen till Gymnasieingenjör sker i samarbete mellan skola och näringsliv. Under studietiden varvas undervisning i skolan med arbetsplatsförlagt lärande (APL). Efter 10 veckors grundutbildning på skolan har du 3 dagars APL i veckan under resten av utbildningstiden. Under utbildningen kommer du att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter enligt den internationellt erkända CDIO-modellen (Concieve, Design, Implement, Operate).

Bild: nätverksteknik

Ett lokalt programråd är kopplat till utbildningen för att säkerställa att utbildningen är relevant och leder till anställningsbarhet samt en bra grund för vidare studier. Kurser är anpassade efter näringslivets behov och du får kunskaper och kompetens som omgående behövs på arbetsmarknaden. Nästan hälften av utbildningstiden är du ute på en arbetsplats. Det innebär att du tar ett ordentligt kliv ut i arbetslivet.

Bild: arbetsplatsförlagt lärande

Gymnasieingenjören är en riksrekryterande utbildning vilket innebär att du kan söka från hela landet på samma villkor dvs du blir mottagen som förstahandssökande, oavsett vilken kommun du är folkbokförd i. Kommer du från en annan kommun finns möjligheten för dig att genomföra ditt arbetsplatsförlagda lärande (APL) på hemmaplan.

Bild: projektplanering, gruppgemenskap

Är du under 20 år har du rätt till studiebidrag (som på gymnasiet). Har du fyllt 20 år finns möjlighet att finansiera studierna med studiemedel från CSN.
Information om hur du ansöker om studiemedel hos Centrala studiestödsnämnden, CSN

Bild: samarbete, produktion
 
Preem logotyp
Västvattes logotyp
Starke Arvids logotyp
Stålprofils logotyp
Uddevalla kommuns logotyp
RK eltekniks logotyp
Empirs logotyp
IT connects logotyp
Nordlos logotyp
Länsförsäkringar Älvsborgs logotyp
Elitkomposits logotyp
Peabs logotyp
Nylis logotyp
FKABs logotyp
RAs logotyp
Mets logotyp
logotyp
Trinaxs logotyp
Makoros logotyp